CUDAKI-SLODZIAKI.pl

Zajęcia z języka Francuskiego

Zajęcia plastyczne

logopedyczne

codzienne czytanie bajek i wierszyków

Glottodydaktyka

Warsztaty przyrodnicze

Zajęcia Sensoryczne

Zajęcia wg. metody W. Sherborne

Zajęcia wg. G. Domana

Zajęcia z elementami pedagogiki Marii Montessori

Zajęcia rytmiczne i umuzykalniające

korekcyjno-ruchowe

wychowawczo-dydaktyczne

Zajęcia z języka Angielskiego

Zajęcia w naszym żłobku i przedszkolu

Zajęcia

Prywatny żłobek i Przedszkole - Warszawa, Ursynów, Natolin

cudaki-slodziaki.pl